Interim (financieel) management


Financieel Interim Management betreft voornamelijk het voorzien in een (tijdelijke) behoefte aan leidinggevend vermogen op financieel administratief gebied, ontstaan uit bijvoorbeeld het vertrek van de huidige functionaris, danwel het ontstaan van de behoefte door groei van de organisatie, maar ook het voornemen tot reorganisatie over te gaan kan een reden zijn om met ons van gedachten te wisselen.


Als speerpuntactiviteiten noemen wij:


 • Financiële Informatievoorziening (in- en extern): Maand-, Kwartaal-, Jaarrapportage
 • Management van de afdeling Finance, Control of combinatie daarvan
 • Optimaliseren Financiële Administratie
 • Projectregistratie en/of -administratie
 • Optimaliseren Administratieve Organisatie (AO)
 • Opzetten Management Informatiesystemen (MIS)
 • Opstellen Jaarrekening
 • Interne Controle
 • Budgettering
 • Beheer Werkkapitaal
 • Projectmanagement
 • Klankbord, Sparringpartner Directie
 • Coachen van de afdeling Financiën
 • Debiteurenbeheer
 • Internal control framework

Consultancy en interim management:


 • Updaten Bedrijfsplan
 • Aanscherpen Strategie
 • Onderhandeling Banken, Accountants etc.
 • Bedrijfsopvolging/Bedrijfsoverdracht
 • Ondersteuning bij investeringsbeslissingen
 • Fusie, Overname en Acquisitie (due diligences)
 • Keuze, Implementatie of Optimaliseren Automatisering
 • Financieel (contract – deeltijd) Management
 • Vendormanagement
 • Procurement

Deeltijd Finance Management biedt inzet van finance management op het moment dat de klant dit ook echt nodig vindt.  In overleg met ons wordt gekozen voor een abonnementsvorm, waarbij de klant per dagdeel de interim manager kan inhuren.
De interim manager heeft de nodige expertise teneinde de administratie van het betreffende bedrijf verder te professionaliseren.