Administratieve dienstverlening

 

Veel ondernemers denken ten onrechte dat zij bij een accountantskantoor hun jaarwerk moeten laten uitvoeren, omdat zij hun onderneming ondergebracht hebben in een besloten vennootschap.


Dat is een misvatting.


U heeft alleen de verplichting tot een accountantsverklaring bij uw jaarrekening als u aan 2 van de 3 onderstaande criteria voldoet:


Klein Middelgroot Groot
Activa < € 4,4 mln > €  4,4 mln

> €  17,5 mln
< €  17,5 mln
Netto-omzet < € 8,8 mln > €  8,8 mln

< €  35 mln
> €  35 mln
Gemiddeld aantal
werknemers
< 50 > 50

< 250
> 250


 Veel BV’s blijven onder deze criteria.


Mocht men om specifieke redenen toch een accountantsverklaring nodig hebben, dan kunnen we dit via ons netwerk verzorgen. Wij dragen de gegevens aan, de accountant hoeft enkel een kleine toets uit te voeren en zijn handtekening te zetten.


Onze activiteiten zijn op maat gesneden voor U


  • financieel management
  • salarisadministratie
  • boekhoudkundige ondersteuning van a tot z
  • debiteurenbeheer
  • verzorging van uw aangifte omzetbelasting
  • opmaak van uw jaarrekening
  • onderhouden van uw contacten met fiscalisten (al dan niet verbonden aan onze organisatie) en banken
  • begeleiding van controles door UWV en Belastingdienst
  • administratieve voorzieningen aanbieden via internet