5 voor 12 management en begeleiding


5 voor 12 management en  begeleiding is een verzamelnaam voor de activiteiten die wij ontplooien voor bedrijven, die door welke omstandigheden dan ook in de moeilijkheden zitten.

Dit kan worden veroorzaakt door:
 

 • liquiditeitsproblemen
 • insolventie
 • groeistuipen
 • personeel
 • kostenstijgingen


Oorzaken van de ontstane problemen zijn bijvoorbeeld onder meer:
 

 • het onvoldoende aanpassen van de organisatie aan de behoefte van het bedrijf.
  Met andere woorden: niet tijdig geanticipeerd
 • Geen goede financiële onderbouwing van “company in progress”


Een combinatie van consultancy en financieel management kan de turnaround realiseren en het bedrijf weer op de kaart zetten.


Iedere ondernemer heeft recht op een eerlijke kans!
 

Wij willen er samen met u voor zorgdragen, dat slapeloze nachten tot de verleden tijd gaan behoren. Het vervelende is echter, dat het lastig is objectief te beoordelen waar de problemen nu precies door zijn ontstaan, en in het verlengde hiervan, hoe deze nu zijn op te lossen.

Betalingsonmacht, slapeloosheid, demotivatie, problemen in het gezin …..  In deze volgorde kan het allemaal gaan. Het geheel lijkt uitzichtloos. Is het dat ook?

Zelfs uw accountant vraagt eerst om betaling van de rekeningen, voordat zij verder werkzaamheden willen verrichten. Komt dit u bekend voor?

Bel dan met ons. Laat ons uw verhaal weten, en wij zetten samen met u de schouders eronder.

Wij helpen u alles op een rijtje te krijgen en orde op zaken te stellen. Wij willen samen met u nieuwe kansen creëren en verder uitwerken.

Een eerste insolventie-analyse is daarin een eerste stap.


Toekomstgericht
 

Wij willen in overleg treden met uw bankier, om ervoor te zorgen dat de geldkraan niet wordt dichtgedraaid voordat alle mogelijke reddingsopties zijn uitgeput.

Daarnaast willen wij samen met u een turnaround forceren, waarbij wij als doelstelling hanteren, dat na ons vertrek, de onderneming op eigen benen kan staan.


Wat kunnen wij voor u betekenen?
 

 • swot analyse
 • marktonderzoek
 • gezamenlijke bedrijfsvoering
 • motivatie van uw personeel
 • onderhandelingen voeren met uw handelsgoederenleveranciers (vendormanagement)
 • kostenbeoordeling
 • onderhandelingen voeren met uw niet-handelsgoederenleveranciers
 • financieringsmogelijkheden onderzoeken
 • overname mogelijkheden onderzoeken
 • partners zoeken